Turvallisuustiedote Kiviniemen seudun asukkaille

Tämän Kiviniemen teollisuusalueen lähiseudun asukkaille jaettavan turvallisuustiedotteen toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksiin (20.12.2012/856). Tämän tiedotteen keskeinen tehtävä on antaa tietoa tehtaan toiminnasta ja selvittää, kuinka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tulee toimia, jotta vahingot vältettäisiin tai ne jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Kiviniemen teollisuusalueella sijaitsevalla Chemigate Oy:n tehtaalla pyritään huolellisella työskentelyllä ja teknisin turvalaittein varmistamaan, ettei alueen asukkaille tai ympäristölle aiheudu vaaratilanteita.

Asetuksen yleisen periaatteen mukaisesti otetaan huomioon:

  1. tuotantolaitoksessa mahdollisesti tapahtuvien onnettomuuksien vaikutukset sen ympäristössä sekä näiden onnettomuuksien ajallinen kehittyminen
  2. onnettomuuden kohteeksi joutuvien ihmisten mahdollisuudet suojautumiseen tai alueelta poistumiseen
  3. onnettomuuden leviämiseen ja kulkuun vaikuttavat seikat, kuten vesistöt, viemärit, maastonmuodot, maaperän laatu, ilmasto-olosuhteet ja rakennukset
  4. tuotantolaitoksen käytössä olevat järjestelmät, menetelmät, tekniset tekijät ja laitteet onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi

Lue tiedote sähköisenä (PDF) »