Kationiset reagenssit
RaisaCat®

Mynämäellä sijaitseva Mietoisten tuotantolaitoksemme on erikoistunut valmistamaan kationisia reagensseja. Raisacat –tuotteemme ovat tärkeitä raaka-aineita useissa eri teknisissä sovelluksissa. Niiden tavoitteena on parantaa polymeerien adheesiota negatiivisesti varautuneeseen materiaan, kuten kuituihin. Pääosan tuotannosta käytämme itse kationisten tärkkelysten ja tärkkelyspohjaisten biopolymeerien valmistuksessa. Tämän lisäksi Raisacat –tuotteita myydään myös suoraan useisiin eri sovelluskohteisiin ympäri maailmaa.