testi2222

Turvallisuus

Turvallisuustiedotteiden toimittaminen perustuu Valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksiin (20.12.2012/856). Tiedotteiden keskeinen tehtävä on antaa tietoa tehtaan toiminnasta ja selvittää, kuinka mahdollisessa onnettomuustilanteessa tulee toimia, jotta vahingot vältettäisiin tai ne jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Turvallisuustiedote Lapuan Kiviniemen alueen asukkaille »

Turvallisuustiedote Mietoisten alueen asukkaille »