Arvot

Arvot
Kumppanuus

Kumppanuus – enemmän kuin vain yhdessä tekemistä.

 • Arvostus
 • Yhteistyö
 • Yhteiset päämäärät
 • Työkuorman jakaminen
 • Avoimuus

⮕ Jatkuva avoin tiedonkulku.

Innovatiivisuus

Innovatiivisuus – yhdistää osaamisen, ilon ja rohkeuden.

 • Asiakkaan kuunteleminen
 • Aloitteellisuus ja ennakointi
 • Ammattimaisuus
 • Uudet prosessit ja tuotteet
 • Jatkuva parantaminen

⮕ Osaamisen jakaminen, arvostus sekä rohkeus kokeilla.

Joustavuus

Joustavuus – alkaa jokaisesta itsestä.

 • Mukautuminen asiakastarpeisiin
 • Nopea reagointi muutoksiin
 • Moniosaaminen
 • Työaikajoustot

⮕ Työn kierrätys.

Vastuullisuus

Vastuullisuus – asiakkaan vaatimusten mukaista.

 • Ekologisuus
 • Turvallisuus
 • Lupauksien pitäminen
 • Lakien ja ohjeistusten noudattaminen
 • Laatu ja toimintavarmuus

⮕ Vastuullisia, ennakoivia päätöksiä.