Eettiset toimintaperiaatteet

Chemigate on sitoutunut vastuulliseen ja korkeatasoiseen liiketoimintaetiikkaan, jotka tulevat ilmi arvoissamme ja ympäristöpolitiikassamme. Chemigaten johto ja henkilöstö ovat yhteistyössä koonneet yhteen ja tuoneet julki yhteiset arvot, jotka toimivat ohjausperiaatteina tilanteissa, joissa päivittäiset työohjeet ja strategia eivät kata kaikkia vastauksia toimintaan liittyvissä kysymyksissä.

Chemigaten arvot

Yrityksemme arvot ovat kumppanuus, innovatiivisuus, joustavuus ja vastuullisuus.

Painotamme yhteistyötä ja tiimityötä luoden vahvoja suhteita sekä sisäisesti että asiakkaidemme kanssa saavuttaaksemme yhteisen menestyksen. Noudatamme eettisiä standardeja, pyrimme olemaan vastuullinen ja luotettava kumppani kaikessa toiminnassamme ja vaikutamme myönteisesti yhteiskuntaan ja ympäristöön. Etsimme jatkuvasti uusia ideoita, teknologioita ja lähestymistapoja ja luomme arvoa asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Sopeudumme muuttuviin olosuhteisiin joustavasti ja avoimesti löytäen luovia ratkaisuja haasteisiin.

Eettiset toimintaohjeet

Haluamme olla luottamuksen arvoisia henkilöstöllemme ja muille sidosryhmille. Tämän takia olemme luoneet eettiset toimintaperiaatteet työmme perustaksi. Toimintaohjeemme heijastelevat arvojamme ja vastuullista liiketoimintatapaamme.

Jokainen uusi työntekijä suorittaa eettisten toimintaohjeiden koulutuksen ja nykyiset työntekijät koulutetaan toimintaohjeisiin säännöllisesti. Kannustamme jokaista ilmoittamaan havaituista epäkohdista joko esihenkilölleen tai eettisen ilmoituskanavan kautta.

Chemigate odottaa kaikkien toimittajiensa ja palveluntuottajiensa sitoutuvan kestävään kehitykseen ja noudattavan samanlaisia hyviä työstandardeja ja vastuullista liiketoimintaetiikkaa. Toimittajan ja palveluntuottajan odotetaan noudattavan näiden Chemigaten eettisten toimintaperiaatteiden vaatimuksia. Chemigate arvioi säännöllisesti toimittajiensa ja palveluntuottajiensa toimintaa varmistaakseen eettisten toimintaperiaatteiden noudattamisen.

Eettinen ilmoituskanava

Kaikilla sidosryhmillämme on mahdollisuus ilmoittaa nimettömänä Chemigaten johdolle mahdollisesta eettisten toimintaperiaatteidemme, arvojemme tai esimerkiksi lainsäädännön rikkomuksesta ilman pelkoa seuraamuksista ilmoittajaa kohtaan. Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi kunhan ilmoituksen tekee hyvässä uskossa.

Ilmoituskanavana käytämme konserniyhtiömme Bernerin Whistleblowing-palvelua. Ilmoituskanavaa hoitaa ulkopuolinen kumppani, WhistleB, Whistleblowing Centre, nimettömyyden varmistamiseksi. Ilmoitusmenettely on salattu ja suojattu salasanalla. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti Chemigatella WhistleB-tiimin toimesta.

Whistleblowing-ilmoituskanavalle pääset tästä.

Otathan huomioon, että Chemigate Oy:n eettinen ilmoituskanava ei ole hätänumero. Tilanteissa, joissa on kyse ihmisten hyvinvoinnista tai omaisuudelle kohdistuvasta vaarasta, tulee ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai yleiseen hätänumeroon 112.

Kiitos kun ilmoitat epäilyksesi meille!