Vedenkäsittelypolymeerit
PrimePHASE

Uudet PrimePHASE – tuotteet ovat teollisuuden prosessi- ja jätevesien puhdistuksessa käytettäviä, kemiallisesti modifioituihin luonnon tärkkelyksiin pohjautuvia polymeerejä. 

Nestemäiset, uusiutuviin kasvipohjaisiin tärkkelyksiin pohjautuvat PrimePHASE –tuotteet ovat erinomainen vaihtoehto silloin kun tavoitteena on fossiilisten aineiden käytön vähentäminen, tehokas sameudenpoisto ja helppokäyttöisyys. SVHC (substances of very high concern) aineista vapaana PrimePHASE on myös ekologinen ja turvallinen valinta, sillä se ei sisällä lainkaan akryyliamidia. 

PrimePHASE -tuotteita voidaan käyttää joko epäorgaanisten koagulanttien tai pitkäketjuisten flokkulanttien korvaajana tai yhdessä niiden kanssa, tehoa parantamassa. Nestemäisinä ne soveltuvat erityisen hyvin kohteisiin, joissa jauhemainen tuote ei ole vaihtoehto tai jauhemaisen polymeerin liuotuslaitteistoa ei ole. 

PrimePHASEn mahdollisia käyttökohteita ovat esim. kaivos-/mineraaliteollisuus, teollisuuden prosessivesien käsittely, jätevesien puhdistus, lietteenkuivatus, selkeytys, kiintoaineen laskeutus tai suotautuvuuden parannus nesteen/kiintoaineen erotusta tehostamalla.

Edut:

  • Ei sisällä lainkaan akryyliamidia
  • Laskee tehokkaasti sameutta
  • Toimii laajalla pH alueella
  • Ekologinen ja kustannustehokas
  • Helppo annostella, ei tarvetta liuotuslaitteistolle