Vastuullisuustoimenpiteet

Tuotekohtaiset ilmastovaikutusten arvioinnit

Tuotekohtaisten elinkaariarviointien (LCA) päivittäminen ja laajentaminen aloitettiin vuonna 2023. Laskelmien avulla asiakkaat saavat tarvittavaa tietoa heidän omien tuotekohtaisten hiilijalanjälkilaskelmien toteuttamista varten. Laskelmia on tehty kaikille eri tuotekategorioille ja tarkoituksena on laajentaa seuraavien vuosien aikana laskelmia kaikille valmistamillemme tuotteille.

Laskenta tehtiin Cradle-to-Gate -rajauksena. Se tarkoittaa, että laskennassa on otettu huomioon kaikki tuotteen vaiheet raaka-aineiden hankinnasta Chemigaten tehtaan ulkoportille asti. Lisäksi on mahdollista laskea erikseen keskimääräiset kuljetusmatkat asiakkaalle.

LCA-laskennan avulla saadaan tietoa tuotteidemme päästölähteistä ja -määristä ja siten ymmärrys omien tuotteiden ilmasto- ja ympäristövaikutuksista kasvaa. Tietoja voidaan hyödyntää SBTi-päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa ja omien tuotteiden tuotekehityksessä. Lisäksi voimme jatkossa ottaa huomioon tuotteidemme päästöt asiakasvaatimuksia varten.

SBTi-ilmastoaloitteeseen sitoutuminen

Chemigate osallistuu emoyhtiö Bernerin kanssa kansainväliseen SBTi-ilmastoaloitteeseen. Projektiin sitouduttiin vuoden 2022 alussa ja tavoitteena on torjua ilmastonmuutoksen aiheuttamia vaikutuksia. Vuoden 2024 aikana SBTi-organisaatio verifioi ilmastotavoitteemme ja asetetut toimenpiteet.

Olemme laskeneet koko organisaation kasvihuonekaasujen muodostumisen vuodesta 2021 alkaen. Organisaation päästölaskenta sisältää oman toiminnan suorat päästöt sekä arvoketjun epäsuorat päästöt. Laskennan avulla saadaan selville, mistä toimista päästöt muodostuvat ja missä on eniten päästöjen vähennyspotentiaalia.

Olemme olleet mukana rakentamassa koko konsernin laajuista hiilitiekarttaa ja päästövähennystavoitteet on asetettu sekä omalle toiminnalle (Scope 1 ja 2) sekä arvoketjullemme (Scope 3).

Lue lisää ilmastoaloitteesta SBTi-organisaation sivuilta.

Tulevaisuuden energiaratkaisut

Kaikissa toimipisteissämme on käytössä hiilidioksidivapaa sähkö. Kehitämme jatkuvasti toimipisteidemme energiaratkaisuja. Mietoisten tehtaallemme toteutettiin vuonna 2020 mittava energiansäästöprojekti. Lämpöpumppuratkaisun avulla vuosittaiset CO2-päästöt vähenivät Mietoisten tehtaallamme 48 % eli 287 tonnia.

Kehitämme prosessien energiatehokkuutta. Lapualla sijaitseva kuivamodifiointilaitoksemme mahdollistaa tuotteiden valmistamisen aiempaa alhaisemmalla energiankulutuksella ja jätevesien määrällä märkämodifiointiprosessiin verrattuna. Olemme selvittäneet Lapuan tehtaan potentiaalisia vaihtoehtoja nestekaasun korvaamiseksi. Konkreettiset tavoitteet ja aikataulut tulevaisuuden energiaratkaisujen toteuttamiselle ovat parhaillaan päätöksentekovaiheessa.

Tehdasympäristöissä toteutetaan tiivistä yhteistyötä muiden alueen yritysten kanssa synergiaetujen saavuttamiseksi. Kaipiaisten tehdasalueella energia- ja jätevesiratkaisut toteutetaan yhteistyössä alueen muiden yritysten kanssa ja parhaillaan tehdään uudistussuunnitelmia energiaratkaisujen sekä jäteveden esikäsittelyn osalta.

Scope 3 -päästöjen vähentäminen sidosryhmätyöskentelyllä

Chemigaten Scope 3 -päästöt eli arvoketjujen epäsuorat päästöt ovat päästölähteistä suurimmat. Siksi onkin tärkeää pyrkiä vaikuttamaan myös toimittajien ja muiden yhteistyökumppaneidemme päästölähteisiin.

Sidosryhmistämme yksi tärkeimmistä on tärkkelyksen toimittajat ja sitä kautta maanviljelijät, jotka viljelevät viljaa ja perunaa meidän tuotteisiimme. Suurimman perunatärkkelystoimittajan kanssa on aloitettu projekti, joka tähtää hyvien viljelykäytäntöjen avulla satotasojen kasvuun unohtamatta pellon kasvukunnon ylläpitoa. Ohratärkkelystoimittajamme puolestaan tutkii, miten viljelyn hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää parantamalla pellon maaperän kasvuolosuhteita. Heidän tavoitteensa on lisätä maaperän orgaanista ainesta erilaisilla viljelymenetelmillä ja sitoa hiilidioksidia maaperään.

Kemikaalitoimittajamme sitoutuvat noudattamaan eettisiä periaatteitamme, ja lisäksi käymme vuoropuhelua ilmasto- ja ympäristövaikutuksien vähentämiseksi koko toimitusketjussa. Osalle toimittajistamme teemme vastuullisuusauditoinnin toimittajien riskikartoituksen tuloksena. Olemme myös kiinnostuneita kemikaalien hiilidioksidipäästöistä ja pyrimme lisäämään biopohjaisten raaka-aineiden käyttöä.