Päällystystärkkelykset
Tarantula® & Raisamyl® & Finnative

Chemigaten tuotepalettiin kuuluu modifioituja dekstriinejä ja hapetettuja ja stabiloituja päällystystärkkelyksiä sekä natiiveja tärkkelyksiä entsymaattiseen pilkontaan. Päämääränämme on jatkaa rajojen rikkomista synteettisten sideaineiden syrjäyttämisessä ja tarjota asiakkaillemme paitsi kustannustehokkaampia, niin myös ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja.

Olemme olleet edelläkävijöitä monien uusien sovellusten kehittämisessä ja luotettu kumppani päällystystärkkelyksen käyttöönottoprojekteissa. Kehitystyömme painottuu jatkossakin käytön ja annostelumäärien osalta kriittisiin ominaisuuksiin kuten kuiva-aineeseen, stabiliteettiin, ajettavuuteen, sidoslujuuteen sekä painettavuuteen.