Maailman muuttuessa Chemigate lähtee uudelle alalle

Viimeisten viikkojen aikana Chemigate on työstänyt erilaisia toimintamalleja, jotka auttavat meitä varmistamaan henkilökuntamme terveyden sekä meidän että asiakkaidemme toiminnan jatkuvuuden. Käyttöönotetut toimintamallit sisältävät erilaisia ulkoisia ja sisäisiä palomuureja, isompia varmuusvarastoja sekä ennennäkemättömän kovia hygieniaohjeistuksia. Koronavirustilannetta seurataan jatkuvasti ja erilaisia kehityspalavereja toimintamallien kehittämiseksi pidetään päivittäin.

”Ilman toimintaamme tilanne olisi ollut pahempi”.

Suurin osa sairastuneista palaa töihin parannuttuaan ilman suurempia kolhuja. Yhtiömme arvot, kumppanuus ja vastuullisuus, vaativat meiltä enemmän. Olemme nyt uudella alalla. Sitä alaa voi kuvailla terveydenhuolloksi tai hengenpelastukseksi. Tehtävämme on nyt pelastaa ihmishenkiä; tähän toimintamallimme tähtää. Tilannetta vaikeuttaa se, että emme tiedä keiden henkiä me pelastamme. Siitä huolimatta olen vakuuttunut, että tulemme toimimaan mallikkaasti näiden uusien haasteiden keskellä. Aivan pian pystymme ylpeänä katsomaan peiliin ja toteamaan: ”Ilman toimintaamme tilanne olisi ollut pahempi”. 

Tulevat viikot ja kuukaudet tulevat olemaan fyysisesti ja henkisesti raskaita. Siksi onkin tärkeää muistaa etenkin jos joudut viettämään pidemmän aikaa eristyksissä kotikonttorilta, ettei kenenkään tarvitse tehdä tätä yksin.Työkavereille, yhteistyökumppaneille ja asiakkaille haluan sanoa, että tulemme selviytymään tästä kunnialla ja löytämään itsemme toiselta puolelta entistä ehompana ja kokemusta rikkaampana.