Erinomainen luomusato ilahduttaa Finnamylia

Finnamyl-konserni muodostuu Finnamyl Oy Kokemäen tehtaasta ja Lapuan Peruna Oy:n Lapuan tehtaasta. Tehtailla on yhteensä 360 sopimusviljelytilaa, joilta tänä syksynä toimitetaan 170.000 tonnia tärkkelysperunaa tehtaille, 6.000 peltohehtaarin alalta. Finnamyl ja Chemigate kuuluivat aikaisemmin samaan konserniin mutta erottuaan entisestä emoyhtiöstä lähtivät yhtiöt kehittämään kukin omaa liiketoimintaa. Finnamyl keskittyy elintarvikeliiketoimintaan ja Chemigate taas teknisiin tärkkelyksiin.

Tuotantopäällikkö Tauno Henttisen mukaan satokauden 2019 tulos tulee olemaan tyydyttävä kummankin tehtaan osalta.

— Tavoitteemme oli korkeampi, mutta kuiva, paikoittain lähes sateeton ja kuuma kesä verotti satoa. Yllätyksellisesti luomusato tulee olemaan erinomainen, joten olemme varsin tyytyväisiä kuluvaan syksyyn, Henttinen kertoo.

Tehtailla valmistuu perunatärkkelystä yhteensä noin 40.000 tonnia, tärkkelystuotannosta reilut puolet myydään Chemigate Oy:lle suuntautuen tekniseen käyttöön ja loput Finnamylin elintarvikeasiakkaille.

Henttisen mukaan Finnamyl on pystynyt säilyttämään asemansa teknisellä sektorilla hyvän tuotelaatunsa ansiosta ja kasvattamaan elintarvikemarkkinaansa joustavana, vastuullisena toimijana.

— Elintarvikepuolen kasvu on eritoten lisääntyneen viennin ansiota, jonka osuus on noin 40 prosenttia koko elintarvikesektorille suuntautuvasta tuotannosta. Vientisuunnat ovat Venäjä, Yhdysvallat ja Saksa sekä useat Aasian maat, tämä kuvaa hienosti vientikykyisyyttämme, Henttinen muistuttaa.

Henttisen mukaan Finnamyl on panostanut viime vuosina vahvasti myös investointeihin.

— Kokemäen tehtaalla investoimme vuonna 2015 perunaproteiinin erotuslaitokseen ja jäännösliemen väkevöintilaitokseen, hankkeen arvo oli yli 12 miljoonaa euroa. Investoinnin ansiosta, käyntikaudesta 2016 lähtien Kokemäellä on valmistettu vuosittain 1.100 tonnia erittäin haluttua perunaproteiinia rehukäyttöön. Lisäksi jäännösliemen väkevöinnin myötä valmistuu 6.000 tonnia luomuviljelyyn soveltuvaa lannoitetta ja voidaankin todeta, että aiempi syksyisin suoritettu 75.000 tonnin solunestelevitys haittoineen on historiaa.

— Lisäksi Lapuan tehtaalla investoimme vuonna 2017 solunesteen haihdutusväkevöintijärjestelmiin.

— Lapuan investointi toteutui mitä parhaimmalla tavalla kiertotaloutta edustavana hankkeena. Toteutusmuodon ansiosta yli 30 vuotta vanhat, Suomessa valmistetut, erinomaisessa kunnossa olevat laitteet voitiin hyödyntää uudelleen, Henttinen lisää.

Kuluvan käyntikauden aikana Kokemäen tehtaalla panostetaan sitkeästi elintarvikekelpoisen perunaproteiinin valmistamiseen ja keväällä 2020 Finnamyl suorittaa mittavan tuotantoajon, jossa härkäpavuista valmistetaan elintarvikekelpoista kasvisproteiinia.

— Kasvisproteiineihin kohdistuu suurta kiinnostusta, tuotteiden asiakkaina ovat kotimaiset sekä ulkomaiset kasvisproteiinia raaka-aineenaan käyttävät elintarviketuotteiden valmistajat, Henttinen lisää.

Kaikki asiakkaat ovat Finnamylille tärkeitä, ja Henttinen arvostaa eritoten yhteistyötä Chemigate Oy:n kanssa.

— Chemigaten väki on Finnamylin lailla hyvin kehityshenkisiä, mikä on loistokkaasti kirittänyt meitä kaikkia aina paremmiksi tärkkelysosaajiksi. Tämä yhdessä vanhastaan hyvien henkilösuhteiden kanssa on ollut keskeisessä roolissa perunatärkkelyksen aseman säilyttämisessä teknisessä käytössä, Henttinen kiittelee.

Perunatärkkelys raaka-aineena:

  • Pitkä molekyyliketju sekä amyloosi ja amylopektiini-aineet antavat teoriassa parhaimman lujuuden
  • Maan alta tulevana raaka-aineena perunan ei tarvitse kehittää suoja-aineita, joten sen rasva- ja proteiinipitoisuus on alhainen
    • Etuna lujuus ja helppokäyttöisyys
  • Keittyy hyvin, ei vaahtoa, eikä korkean lämpötilan retrogradaatio-ominaisuuksia
  • Puhdas raaka-aine mahdollistaa käytön hyvin vaativissa applikaatioissa
    • märkämodifiointi
  • Vähiten allergisoiva, ei gluteenia
  • Chemigatella hyödynnetään erikoispapereissa, kartongissa ja erikoiskemiantuotteiden raaka-aineissa

(Lähde: Maisa Kantola, Chemigate)