Chemigate investoi uuteen mo­di­fi­oin­ti­lai­tok­seen

Chemigate on alkanut rakentaa Lapualle uutta tuotantolaitosta polysakkaridien jatkojalostukseen. Merkittävä investointi on samalla askel ympäristöllisesti yhä kestävämpiin tuotteisiin.

Uuden tuotantolaitoksen rakennushanketta on valmisteltu huolella vuoden verran.
Se liittyy osaltaan yhdysvaltalaisen International Flavors & Fragrances Inc:n kanssa tehtävään yhteistyöhön, josta kerrottiin Chemigaten the Bridge -sidosryhmälehden numerossa 1/2021.

Projektin myötä Chemigate laajentaa tuotanto- ja raaka-ainevalikoimaansa uudelle alueelle.
Yritys tunnetaan edelläkävijänä teknisiin sovelluksiin modifioitujen tärkkelysten ja tärkkelyspohjaisen kationisen kemian alalla. Nyt vahvaa erikoisosaamista aletaan soveltaa ja laajentaa muiden sokeripohjaisten raaka-aineiden käsittelyyn.

Kyse on ympäristöllisesti merkittävästä hankkeesta, jonka ytimessä on uusi polysakkarideista jalostettava tuote. Sillä tulee olemaan tärkeä rooli loppukäyttäjien innovaatioissa, joissa korvataan mm. öljypohjaisia tuotteita ja mikromuovien lähteitä.

Uusi modifiointilaitos luo Chemigatelle täysin uutta tärkkelysraaka-aineista sekä paperi- ja kartonkiteollisuuden käyttökohteista riippumatonta liiketoimintaa. Sillä ei ole vaikutuksia tärkkelyksen kysyntään eikä Chemigaten tärkkelystuotantoon, joka jatkuu entisellään.

Uusi avaus kestävän kehityksen tiellä

Teknologiajohtaja Aki Laineen mukaan uusi mofidiointilaitos on lajissaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen.

”Tämä on uusi avaus markkinoille, sillä tämäntyyppistä polysakkaridia ei ole ennen teollisessa mittakaavassa tuotettu eikä modifioitu. Samalla toimialamme laajenee paperiteollisuuden ulkopuolisiin teknisiin käyttökohteisiin. Ideana on tuottaa biopohjaista, biohajoavaa ja mikromuovista vapaata aineosaa kumppaniemme moniin käyttökohteisiin.”

Noin 6–7 miljoonan euron rakennusprojekti on Chemigatelle mittavin investointi vuonna 2012 valmistuneen tärkkelyksen kuivamodifiointitehtaan jälkeen.

”Hankkeessa Lapuan märkämodifiointitehdasta laajennetaan lisäsiivellä noin 50 %:n verran. Nykyisen tehtaan laitteistoja tullaan osin käyttämään myös tulevassa tuotannossa, johon liittyy paljon samanlaista kemiaa kuin tärkkelyksen käsittelyssä”, kertoo Laine.

Modifiointilaitoksen rakentaminen käynnistyi elokuussa maanrakennustöillä, ja nyt lokakuussa on edetty perustusten rakentamiseen. Aikataulun mukaan laitos valmistuu käyttöön vuoden 2022 loppukesällä.