Teekkarin vuosikello

Chemigate julkaisi Bridgessä 2016 ohran ja tärkkelysperunan viljelyn vuosikellot. Ohran ja sen nestemäisten jalosteiden linkittyminen teekkarin vuosikelloon on jo ennestään yleistä tietoa, joten tässä tärkkelysperunanviljelyn vuosikelloon linkitetty puunjalostusta opiskelevan teekkarin vuosikello.

Tärkkelysperuna
Tärkkelysperuna on tietyssä mielessä haastava kasvi viljellä. Hyvällä harkinnalla ja suunnittelulla sen viljely on myös palkitsevaa. Suunnitelmia toteuttamalla ja kasvukauden erityispiirteet huomioimalla päästään parhaaseen lopputulokseen. Ideaaliin sääprofiiliin kuuluu tasaisesti lämpenevä kevät ja sopivat kosteusolosuhteet läpi kesän. Peruna ei tykkää kuumasta, mutta auringonvalo on tärkkelyksen muodostumisen suhteen tärkeää.

Teekkari
Teekkari on tietyssä mielessä haastava opiskelijalaji. Heiltä vaaditaan työelämässä laaja-alaista osaamista sekä hyvää harkinta- ja suunnittelukykyä, minkä oppiminen on onneksi myös palkitsevaa. Luku- ja opintosuunnitelmia toteuttamalla ja teekkarikulttuurin erityispiirteet huomioimalla päästään parhaaseen lopputulokseen. Ideaaliin opiskelukevääseen kuuluu tasainen työnjako läpi lukukauden ja sopivat kosteusolosuhteet läpi lukuvuoden. Teekkari ei tykkää tenttiviikoille kasautuvasta työmäärästä, mutta paniikkilukeminen tenttiä edeltävänä yönä on elämänkokemuksen sekä aikataulutus- ja stressinhallintakyvyn muodostumisen suhteen tärkeää.

Syyskuu

Tärkkelysperuna
 – Sadonkorjuun alkuvaiheessa satoa lähdetään korjaamaan sitä tahtia kuin sitä tehtaille toimitetaan. Arviolta syyskuun lopun ja lokakuun toisen viikon välillä kaikki peruna pitäisi olla kaikki nostettuina ja välivarastoissa. Välivarastoihin tulee nostaa vain hyvälaatuista ja kuivaa perunaa, säilyvyyden varmistamiseksi. Tämän johdosta välivarastoivan perunan valintaa tulee kiinnittää erityistä huomiota lajike- ja lohkokohtaisesti. Tässä yhteydessä alkaa myös välivarastoinnin seuranta ja varmistus, että peruna säilyy mahdollisimman hyvin. On tärkeää, että hyvä sato ei mene pilalle sadonkorjuun tai välivarastoinnin yhteydessä. Tähän syksyyn liittyy myös viljavuusnäytteiden otto tulevan satokauden suunnittelun pohjaksi.

Teekkari
– Lukuvuoden alkuvaiheessa opintoja lähdetään suorittamaan verkkaisesti. ”Onhan tässä vielä aikaa”. Arviolta syyskuun lopun ja lokakuun toisen viikon välillä teekkari vuorollaan tajuaa tenttiviikon lähestyvän ja alkaa opiskella aktiivisemmin. Opiskeluun kelpaa vain hyvälaatuinen ja kuiva teekkari opintokokonaisuuksien sisäistämisen varmistamiseksi. Tämän johdosta opiskelun aikatauluttamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota teekkarikohtaisesti. Tässä yhteydessä alkaa nimittäin bileinnokkainkin ikiteekkari huomata arkibileiden ja opiskelun toisiaan rajoittavan luonteen. On tärkeää, ettei Kela peri opintotukia takaisin pelkästään ensimmäisen periodin huolimattomuuden vuoksi. Sillä ei tosin ole monille merkitystä, koska kesän tienestien vuoksi opintotukea ei voi enää syksyllä nostaa ja pahimmassa tapauksessa joutuu palauttamaan keväänkin opintotukia.

Lokakuu – marraskuu

Tärkkelysperuna
 – Loppusyksystä alkaa uuden satokauden suunnittelu sekä käydään läpi kulunut kasvukausi, joka on tuoreessa muistissa. Missä on onnistuttu, miten kasvinsuojelu ja lannoitukset ovat onnistuneet? Tähän ajankohtaan kuuluu myös viljelyn suunnittelu ja lohkovalinta tulevalle satokaudelle. 

Teekkari
– Loppusyksystä alkaa opiskelijajärjestöjen, kiltojen, uusien hallitusten suunnittelu sekä kova lobbaamistyö uusien opiskelijoiden rekrytoimiseksi näihin tehtäviin. Kuka haluaa tehdä töitä palkatta killan yhteisen hyvän eteen ja kenellä on virkoihin tarvittavat tietotaidot? Tähän ajankohtaan kuuluu myös toipuminen lokakuun lopulle sijoittuvasta ensimmäisestä tenttiviikosta.

Joulukuu – maaliskuu

Tärkkelysperuna
 – Talvikuukausien aikana viljelyn suunnittelu jatkuu ja tuotantopanosten hankinta on ajankohtaista. Kasvinsuojeluaineiden ja lannoitteiden vertailuun on syytä perehtyä huolella, jotta runsaasta valikoimasta löytää tilalle sopivat valmisteet. Helmikuulle ajoittuvat tuotantosopimusten allekirjoittamiset tärkkelysteollisuuden kanssa, joita toki on kartoitettu hyvissä ajoin syksyllä. Tämä talviaika on luonnollisesti myös tiivistä työkoneiden huolto- ja korjausaikaa.

Teekkari
– Talvikuukausien aikana ensi kesän kesätöiden hakeminen alkaa, vaikka opintopisteiden kerääminenkin on yhä ajankohtaista. Potentiaalisien kesätyönantajien vertailuun on syytä perehtyä huolella, jotta runsaasta tarjonnasta löytää itselleen sopivimman vaihtoehdon (>3 vuotta opiskellut teekkari) tai edes jonkun paikan (1-2 vuotta opiskellut teekkari). Helmikuulle ajoittuvat monien kesätyöpaikkojen viimeiset hakupäivät, joita toki on kartoitettu hyvissä ajoin jo joulukuusta lähtien. Tämä talviaika on luonnollisesti yhä tiivistä opiskeluaikaa.

Huhtikuu – toukokuu

Tärkkelysperuna
 – Pellolle tulisi kevätpuoleen päästä mahdollisimman aikaisin. Tärkkelysperunalajikkeista suurin osa vaatii pitkän kasvuajan, joten huhtikuun puolivälin jälkeen tulisi päästä lohkoihin käsiksi. Perunanistutukseen on päästy parhaimmillaan noin huhtikuun 20. päivän tienoilla.

Teekkari
– Työnantajat haluavat teekkarit kesätöihin mahdollisimman aikaisin. Moni työnantajista vaatii töiden aloittamista jo huhtikuun puolella täten tehden kesätöiden ja opintojen yhteensovittamisesta vaikeaa. Kesätyöt on saanut aloittaa parhaimmillaan noin huhtikuun 20. päivän tienoilla, jolloin teekkariWappukin jää väliin.

Toukokuu – heinäkuu

Tärkkelysperuna
 – Kun perunat ovat maassa, vaatii kasvusto jatkuvaa seurantaa ja rikkakasvien torjuntaa sekä lannoitussuunnitelmassa pysymistä. Istutuksessa tehdyt pienet perunapenkit muotoillaan isommiksi, joka omalta osaltaan ehkäisee rikkakasvien kasvua. Myös kasvitauteja täytyy tarkkailla ja torjua tarvittaessa. Kasvitaudit ovat kehittyneet ja ne saattavat iskeä hyvin varhaisessa vaiheessa. Kasvitautien esiintymiseen vaikuttaa voimakkaasti lohkon viljelyhistoria, sekä kasvukauden sääolosuhteet.

Teekkari
– Kun kesätyöt alkavat, vaaditaan teekkarilta usein muuttoa Läsäkoskelle. Useimmille Läsäkoskille muuttaa useita teekkareita, mikä omalta osaltaan ehkäisee v-käyrän expotentiaalista nousua. Myös mökkihöperöyttä voi joutua tarkkailemaan ja torjumaan Läsäkoskelle valitusta asumismuodosta riippuen. Epätoivo saattaa kehittyä ja päästä iskemään Läsäkoskelle muuttaneeseen teekkariin. Läsäkoski-epätoivon esiintymiseen vaikuttavat suuresti Läsäkosken etäisyys teekkarin opiskelupaikkakunnasta sekä vapaa-ajanviettomahdollisuudet.

Heinäkuu – elokuu

Tärkkelysperuna

 – Kasvuston seuraaminen ja kasvinsuojelutoimenpiteet jatkuvat aina lähelle sadonkorjuuta. Siemenperunatuotannossa pyritään maltillisella lannoituksella säätelemään, että kasvusto tuleentuisi ajoissa, jotta siemenperunoiden koko ei kasvaisi liian suureksi ja että perunoihin muodostuisi kuorikerros varmistamaan siemenperunan säilymisen seuraavaan kevääseen.

Teekkari
– Kesätyöt jatkuvat yleensä ainakin elokuun loppuun asti. Pitkällä kesätyöajalla pyritään säätelemään pankkitilin saldoa, jotta myös opiskelupaikkakunnalla voisi säilyttää jonkinmoisen elintason seuraavaan kevääseen ja kesätöihin asti.

Superteekkari Paavo Vallas

Teekkarin vuosikello

Tärkkelysperunanviljelyn vuosikello
Tärkkelysperunanviljelyn vuosikello
  1. syyskuu / Palataan opiskelemaan ja huolehditaan nesteytyksestä.
  2. lokakuu – marraskuu / Uusien opiskelijoiden lobbaaminen opiskelujärjestöjen hallitustehtäviin.
  3. joulukuu – maaliskuu / Sovitaan tulevan kesän kesätyöt. (Useat aloittavat oikeasti kesätöiden hakemisen jo joulukuussa!)
  4. huhtikuu – toukokuu / WAPPU! (Elleivät kesätyöt ole ehtineet alkaa…)
  5. toukokuu – heinäkuu / Viimeistellään lukuvuoden opinnot ja siirrytään kesätöihin Läsäkoskelle.
  6. heinäkuu – elokuu / Työskentely jatkuu. Huolehditaan ensi lukuvuoden budjetti kuntoon.