Tarmon Pulma Heikki Harrisen perunat

Perunamestari Heikki Harrinen on tilannut uuden perunalajikkeen koeviljelyyn Lapuan maatilalleen, ja haluaa selvittää kasvualustan koon vaikutuksen lajikkeen kasvunopeuteen.

Heikki on varannut koeviljelyä varten 13 metriä x 13 metriä kokoisen peltoalan, joka hänen täytyisi nyt jakaa mahdollisimman moneen viljelyalueeseen joista jokaisella olisi eri pinta-ala. Istutuksen, kasvun ja huollon kannalta tasametrinen, suorakulmion muotoinen istutusala on paras mahdollinen.

Miten monta suorakulmion muotoista kasvualustaa Heikin on maksimissaan mahdollista sijoittaa koepellolleen?

Oikealla on yksi esimerkki aluejaosta, mutta se on kaukana optimaalisesta sillä siinä on saatu aikaiseksi vain neljä erialaista kasvualustaa.

Heikki Harrisen perunat

Jaa viereinen peltoaukea suorakulmion muotoisiin alueisiin siten, että:

a) Jokaisen suorakulmion pinta-ala on eri
b) Suorakulmioiden rajat noudattavat rajaviivoja

Tavoitteena on mahdollisimman monta eri pinta-alan omaavaa viljelyalaa.

Ratkaisut voi lähettää marketing@chemigate.fi. Vastanneiden kesken arvotaan kahvipaketti.

TallennaTallenna

TallennaTallenna