Tapahtumia Chemigate Oy:n vuosien varrelta

Chemigaten tarina alkoi kun tärkkelysliiketoiminnan ”isäntänä” toimineen Ciban osakekanta siirtyi BASF:n omistukseen keväällä 2009 ja liiketoiminnan toimiva johto aloitti aktiivisen työn liiketoiminnan ostamiseksi. Usko omiin kykyihimme ja sitoutuneen ja pätevän henkilöstön vahvuuksiin oli kova ja hanketta varten perustettiin Chemigate Oy syksyllä 2009.

BASF käynnisti tärkkelysliiketoiminnan myyntiprosessin loppuvuodesta 2009 ja samoihin aikoihin PwC sai tehtäväkseen myydä BASF:n haltuun tulleet tärkkelyspohjaisten kuivalujakemikaalien ja fiksatiivien (erikoiskemikaalit) liiketoiminnat kilpailuoikeudellisista syistä. Muodostui selkeä ja aito kilpailuasetelma, jossa Chemigate osoitti neuvotteluvoimansa saaden kuivalujakemikaali- ja fiksatiiviliiketoiminnat sekä tärkkelysliiketoiminnan haltuunsa 1.10.2010. Samalla luovutimme natiivia perunatärkkelystä koskevan liiketoiminnan Ossi Paakin vetämälle, toiselle MBO-ryhmälle. Oli aika alkaa harjoittamaan siipiemme kantavuutta siirtämällä käytännön toiminta omiin käsiimme.

Liiketoiminnan siirron jälkeen keskeisimmiksi tehtäviksi muotoutui luottamuksen rakentaminen erityisesti asiakkaiden keskuudessa sekä kuivamodifiointi-investoinnin käynnistäminen. Luottamus onnistuttiin saavuttamaan ja tärkkelysten myyntivolyymit alkoivat kasvaa. Onneksemme myös viljojen hintojen nousu ja perunatärkkelystä kohdannut huono sato Euroopassa yhdessä paperiteollisuuden kysynnän elpymisen kanssa tervehdytti modifikaattien markkinahintoja tukien juuri alkanutta liiketoimintaamme. Perunatärkkelyspula tosin sitoi myyntiresurssimme kun jouduimme vaihtamaan perunatärkkelyspohjaisia tuotteita ohra- ja tapiokapohjaisiin yhdessä asiakkaiden kanssa kiivaaseen tahtiin. Kuivamodifiointilinjaa koskevan Scirocco-projektin käynnistäminen sitoikin loput käytettävissä olevat resurssit niin tuotannossa kuin tuotekehityksessäkin.

Alkutaival oli työläs mutta henkilöstöryhmästä riippumatta kaikki osoittivat sitoutumistaan Chemigaten nostamiseksi siivilleen ja onnistuimme! Vastuun ja vapauden tunne yhdessä onnistuneen alun kanssa nosti fiiliksemme kattoon.

Markkinatilanne tasaantui vuoden 2010 auvoisista näkymistä ja saimme maistaa asiakasteollisuuden ahdingon, mikä näkyi Myllykosken tehtaan alasajona ja toimitusmääriemme alenemisena. Scirocco-projektin hankinnat sitoivat pääomaa ja rahoitussopimus allekirjoitettiin Sampo Pankin kanssa. Chemigaten historian sivua käännettiin kuitenkin vuoden lopulla kun pääsimme projektissa käyttöönottovaiheeseen. Erikoiskemikaalien mahdollisuuksiin uskoimme vahvasti ja jakelu organisoitiin Keski-Euroopassa ACAT’n ja Skandinaviassa ACM:n harteille. Samalla käynnistimme tuotevalikoiman uudistamistyön. Keväällä rekrytoitu oma talouspäällikkömme Mika Vuokila joutui loppuvuodesta tulikokeeseen kun nähtävissä oleva vaikea suhdannetilanne näkyi mustina pilvinä taivaalla vaikka kokonaisuutenaan vuosi 2011 oli ollut taloudellisesti varsin hyvä.

Vuoden 2011 lopulla nähty paperiteollisuuden laskusuhdanne ja samanaikaisesti tapahtunut tärkkelysraaka-aineiden korkea hintataso, mikä muun muassa näkyi ohran historiallisen korkeana hintatasona, tuotti harmaita hiuksia koko organisaatiolle vaikkakin onnistuimme kasvattamaan toimitusvolyymejä. Vuodesta 2012 tuli Chemigaten ensimmäinen tappiollinen vuosi ja toimintoja sekä kustannuksia jouduttiin saneeraamaan kovallakin kädellä ja tuotannossa jouduttiin luopumaan lukuisista osaavista käsipareista. Oli kuin olisimme tarponeet lettosuolla saappaat vettä täynnä. Kaikki kuitenkin ymmärsivät, että kovaakin maata saamme taas jalkojemme alle ja kurimuksesta selvittiin joskin vaikeitakin päätöksiä tehden. Kivijalkaa saatiin kuitenkin vahvistettua vuoden mittaan siirtämällä massatärkkelyksiä kustannustehokkaammalle Scirocco-tuotantolinjalle ja loppuvuodesta 2012 olikin jo nähtävissä markkinatilanteen tervehtymistä ja luottamus tulevaan oli vahva. Toimintatapojemme uudistaminen osui hyvään ajankohtaan ja työmme tuloksena Chemigatelle myönnettiin ISO 9001-laatujärjestelmän sertifikaatti elokuussa 2012. Tuotekehitysresursseja vahvistettiin Aki Laineen ja Silja Knuuttilan rekrytoinneilla, jotta kasvua voitaisiin hakea myös paperiteollisuuden ulkopuolelta. Onnistuimme käynnistämään tärkkelysmyynnin kipsilevyteollisuudelle ja vesikemikaalimyynnin kalanviljelyyn. Pää uusille liiketoiminta-alueille oli sitkeän työn tuloksena avattu. Lisäksi kationisten reagenssien myynnin kasvu lupasi jo hieman parempaa. Katseemme kääntyivät Kiinaan, jossa paperi- ja kartonkiteollisuus edelleen kasvaa voimakkaasti ja käynnistimme Steed-projektin tavoitteenamme erikoiskemikaaliliiketoiminnan laajentaminen Kiinan markkinoille.

Vuonna 2013 totesimme, että ”vuodet eivät ole veljeksiä”-sanonta on edelleen voimassa kun tärkkelysperunasato oli vuorostaan Suomessa hyvä valaen uskoa tulevaisuuteen myös viljelijöiden keskuudessa. Alkoi tapiokapohjaisten tuotteiden siirto takaisin perunalle. Tärkkelyspohjaisten modifikaattien kannattavuus koheni ja kehitystä auttoi myös se, että lähes kaikki massatärkkelystuotanto oli myynnin ja tuotannon pitkällisen uurastuksen tuloksena saatu siirrettyä Scirocco-linjalle. Kationisten reagenssienkin myynti jatkoi kasvuaan. Scirocco-pohjaisten päällystystärkkelyksien ominaisuudet saatiin ennalta arvaamattoman suuren työn tuloksena optimoitua, joten resursseja alettiin suuntaamaan Scirocco-pohjaisten pintaliimojen kehitykseen. Elokuussa 2013 Scirocco-linja säikäytti perusteellisesti pölyräjähdyksen voimalla mutta henkilövahingoilta vältyttiin ja uutteralla työllä seisokkikin jäi vajaan viikon mittaiseksi. Loppuvuonna 2013 erinomaisen hyvä ohrasato alkoi tuottaa ”hedelmää” ja vuodesta muodostuikin jo varsin tuloksellinen.

Paperin kulutus jatkoi laskuaan johtaen paperinvalmistuskapasiteetin vähentämiseen. Toisaalta investointeja kartongin tuotantoon jatkettiin asiakasteollisuudessa kiihtyvään tahtiin sekä Suomessa että Ruotsissa. Kationisten reagenssien myynti nousi edelleen ja markkinaosuutemme tärkkelysmodifikaateissa nousi Suomessa suurimmaksi eli olemme markkinajohtaja. Se osoittaa strategiamme, joka perustuu joustavuuteen erityisesti raaka-ainevalinnoissa että Sciroccon tuomaan kustannuskilpailukykyyn, olleen onnistunutta. Näitä vahvuuksia myynti- ja markkinointiryhmämme on pystynyt viestimään asiakkaille uskottavalla tavalla ja toimintamme on sen todistanut. Erikoiskemikaalien ja hydrofobiliimojen osalta menestystarinamme antaa edelleen odottaa mutta PrimeBOND-tuotteiden orastava myynti pehmopaperituotantoon on lupaavaa. Chemigaten kannattavuus oli vuonna 2014 tähänastisen historian paras.

Paperi- ja kartonkiteollisuuden kysyntä on jatkunut tänä vuonna hyvällä tasolla mutta perunatärkkelystuotteiden ylitarjonta romahdutti hinnat alas alkuvuoden aikana ja lisäksi menetimme markkinaosuutta. Onneksi viljatärkkelyksissä myyntimäärät on kompensoinut kannattavuutta ja kesän jälkeen perunatärkkelystenkin hintataso on taas nousussa. Uusimpana haasteena on ohratärkkelyksen kohoava hinta, mikä tulee testaamaan joustavuusstrategiaamme. . Kuivalujakemikaalien myynti on edelleen huonolla tasolla eikä myynti Kiinaankaan ole auennut kovasta uurastuksesta huolimatta, koska nykyiset tuotteet eivät koeajojen perusteella sovellu sikäläisiin olosuhteisiin. Euroopan hyvät kokemukset pehmopaperituotannosta johtivat siihen, että olemme suunnanneet huomiomme Kiinassakin sikäläiseen pehmopaperituotantoon ja uskomme mahdollisuuksiin siellä. Steed-tiimi on taas ”saanut isomman vaihteen silmään”. Oman monella suunnalla hermojakin koitelleen lisänsä on tänä vuona ja erityisesti kesänä tuonut toiminnanohjausjärjestelmän eli ERP:n vaihto Oscariin mutta siitäkin on selviydytty ilman asiakkaille koituvia murheita.

Kun katselen kulunutta viittä vuotta taaksepäin, näen valtavasti onnistumisia ja asioita, jotka lujittavat luottamusta tulevaan. Meillä on tekemisen tahto! Meillä on pitkäjänteisyyttä uskoa omiin mahdollisuuksiimme! Esimerkiksi tuotekehitys- ja uusien liiketoimintojen tiimimme vääjäämätön ja tulevaisuuteen suuntautunut työ jatkuu täydellä vauhdillaan lannistumatta vaikka emme olekaan onnistuneet saamaan läheskään kaikkia uusia tuotteitamme markkinoille. Markkinamme ovat haastavat ja tarvitaan paljon näyttöä, jotta uudet tuotteemme hyväksytään ja näyttöjen saaminen vie pitkästi aikaa emmekä voi kaikessa onnistua. Tulevaisuutemme on kuitenkin täynnä mahdollisuuksia, kunhan emme lannistu ja suuntaamme voimavaramme oikein.

Toinen valtava vahvuus on meidän halumme ja kykymme oppia uutta. Se näkyy siinä monitaitoisuudessa, joka on leimallista taloushallinnossa, tuotannossa ja itse asiassa kaikissa ryhmissä ja toiminnoissa. Meillä on myös ollut ja on taitoa tehdä oikeita johtopäätöksiä ja ratkaisuja pohjautuen markkinoiden muutoksiin niin asiakaskunnassa kuin toimittajienkin puolella. Työmme ja toimintatapamme lähtee siitä, että pystymme luomaan laadukasta ja luotettavaa lisäarvoa asiakkaillemme koko henkilöstömme yhdessä toimien ja siinä olemme onnistuneet erinomaisesti!

Olkaamme tyytyväisiä menneisiin viiteen vuoteen ja katsokaamme tulevaisuuteen luottavaisin mielin.

Seppo Lamminmäki
toimitusjohtaja