Perunatärkkelyksen käyntikausi – hektisyyttä ja suunnittelua

2015_kayntikausi_1200Finnamyl Oy ja Lapuan Peruna Oy tuottavat sopimusviljelijöidensä viljelemästä tärkkelysperunasta ja sopimusten ulkopuolelta hankitusta raaka-aineesta tärkkelystä Chemigate Oy:lle. Tärkkelys toimitetaan jatkojalostettavaksi paperiteollisuuden käyttöön, elintarviketeollisuudelle raaka-aineeksi ja kuluttajapakkauksiin pakattavaksi. Tässä prosessissa keskeisenä ajankohtana voidaan pitää elokuun lopulta marraskuulle kestävää perunatärkkelyksen käyntikautta, jonka aikana yrityksen väki joutuu kovan paineen alle.

Chemigaten osalta käyntikausi tarkoittaa vuoden hektisintä ajanjaksoa. Viime vuosina prosessi on kuitenkin kokenut muutoksia.

Parikymmentä vuotta toimittiin siten, että kaikki Lapuan Perunan tuottama tärkkelys käsiteltiin kemiallisesti ja kuivattiin erilaiseksi kemiallisesti modifioiduksi tuotteeksi. Nämä tuotteet sitten varastoitiin. Toiminta oli tuolloin Chemigaten kannalta käyntikauden aikana vielä nykypäivääkin hektisempää, koska kemiallinen käsittely tehtiin kaikelle tuotevirralle. Parin viime vuoden ajan on toimittu siten, että noin puolet perunatärkkelysmäärästä kuivataan ilman kemiallista käsittelyä. Tällöin puhutaan niin sanotusta natiivista perunatärkkelyksestä, esittelee Chemigaten tuotantopäällikkö Harri Heikkinen.

Heikkisen mukaan tärkkelyksen varastointi vaatii käyntikauden aikana erityistä suunnittelua.

Lopputuote säkitetään ja tai varastoidaan. Ja koska vain puolet käsitellään kemiallisesti, se vähän keventää Chemigaten toiminnallista kuormaa. Joka tapauksessa natiivia tai kemiallisesti modifioitua tärkkelystä varastoidaan käyntikaudella merkittäviä määriä, koska tuotetta ei saada markkinoille sitä tahtia mitä sitä syntyy.

Chemigaten tehdasalueella on siilovarastoja, joihin voidaan varastoida 4000 tonnia tärkkelystä. Tänä vuonna odotetaan, että lopputuotetta syntyy käyntikauden aikana noin 15 000 tonnia. Loppumäärä eli noin 10 000 tonnia varastoidaan lähialueen varastoihin.

Lisätyövoimaa kehiin 2015_kayntikausi_2_1200

Parin kuukauden käyntikausi on lyhyt aika. Chemigatella siirrytään tuona aikana keskeytymättömään kolmivuorotyöhön. Heikkisen myös Suomen ilmasto tuo omat haasteensa.

Palkkaamme varastoon lisätyövoimaa säkitystoimintaan. Meidän mittapuulla se tarkoittaa merkittävää 10 hengen lisäpanostusta. Syy lisäpanostukseen, kiireeseen ja saumattomaan toimintaan on se, että perunannoston aikaikkuna on lyhyt, vain syyskuusta lokakuulle. Nostettu peruna ei säily etenkään syyspakkasessa peltojen reunoilla, joten toiminnan eri vaiheiden täytyy olla erittäin nopeita ja auttavia käsiä koko ajan toiminnassa.

Käyntikausi on hektinen jakso koko Chemigaten henkilökunnalle. Tehdas on kovassa virityksessä ja käyttöaste pyritään saamaan maksimiin, jotta jaksosta suoriudutaan kunnialla.

Tässä on tietysti mukana myös toisen yrityksen intressit, joten jokaisen osapuolen kannalta haluamme tietysti onnistua eri vaiheissa. Oman haasteensa tuo henkilöstömäärän lisääntyminen, sekä mittava kuljetusten kasvu. Tavallaan koko organisaatio joutuu hetkellisesti kovan kuormituksen alaiseksi, Heikkinen myöntää.

”Varastossa jatkuva kierto”2015_kayntikausi_3_1200

Myös Lapuan Perunan osalta käyntikausi on vuoden merkkitapauksia. Hyvä suunnittelu ja pitkä kokemus kuitenkin helpottavat prosessia.

Sopimusviljelijän näkökulmasta perunoiden toimitusmäärä on jaettu siten, että puolet toimituksista saataisiin syyskuun aikana, ja loppuosa loka-marraskuussa. Näin kaikille tulisi tasapuolinen toimitusaika. On tietysti tärkeää, että kaikki osapuolet pysyvät toimitusaikataulussa, ja aika hyvin yleensä niin käykin, kertoo Lapuan Perunan viljelypäällikkö Arto Sillanpää.

Sillanpään mukaan käyntikauden eri vaiheet ja perunatoimitusten järjestely ovat mietitty tarkkaan. Tehtaan kapasiteetti on suunniteltu etukäteen viikkojen osalta käytettäväksi noin 90 prosenttisesti ja loppu 10 prosenttia säädetään tarpeen mukaan aina tietyn viikon aikana.

Tämä aika on tietysti melkoista tasapainottelua, jotta perunaa on sopiva määrä. Perunalle on saatava varastossa jatkuva kierto, muuten se alkaa pilaantua. Sitä on kuitenkin oltava riittävästi, ja tähän vaikuttavat muun muassa aina arvaamattomat kelit. Prosessia seurataan päivittäin, jotta saamme tuotetta viljelijöiltä riittävästi.

”Asiakkaat ymmärtävät”

Myös tärkkelyksen myynnin osalta käyntikausi vaatii suunnittelua ja ennen kaikkea varautumista. Tavoitteena on minimoida asiakkaalle tuleva haitta.

Pyrimme tietysti käyntikauden aikanakin hoitamaan myynnin sillä tavalla, että se ei tuo vaikutuksia asiakkaan toimintaan. Käyntikausi otetaan huomioon, ja joitakin tuotteita tehdään varastoon jo ennen jakson alkua, kertoo Chemigaten myyntipäällikkö Kalle Kainu.

Kainun mukaan käyntikauden suunnittelu aloitetaan jo hyvissä ajoin keväällä.

Myynnin näkökulmasta käyntikausi lisää suunnittelua ennen käyntikautta ja myös sen aikana. Pohdimme mitä tuotteita teemme varastoon ja sitä kautta varaudumme ajanjaksoon.

Asiakkaiden suhtauminen käyntikauteen ja mahdollisiin vaikutuksiin on pääsääntöisesti ymmärtäväinen.

Jos jotakin vaikutuksia syntyy asiakkaille, ne pyritään hyvissä ajoin käymään läpi. Suhtautuminen onkin varsin positiivista. Myymme paljon tuotantolaitoksille, ja siellä ymmärretään tämänkaltaiset haasteet. Mutta toki kyllä tämä ajankohta herättää asiakkaissa mielenkiintoa.