Arvot

Asiakaslähtöisyys

 • Tehtävämme on tunnistaa asiakkaan nykyiset ja tulevat tarpeet
 • Tuotteemme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin

Luotettavuus ja avoimuus

 • Olemme luotettava kumppani sidosryhmille ja henkilöstölle
 • Olemme luotettava kumppani yhteiskunnalle ja lähiasukkaille
 • Toimintamme on laadukasta
 • Panostamme toimintojen turvallisuuteen
 • Yrityskulttuurimme perustuu avoimuuteen

Yrittäjyys ja innovatiivisuus

 • Yrityksessämme tuetaan henkilökohtaista vastuun ottamista kokonaisuudesta, kannustetaan luovuuteen ja tuetaan innovaatioita
 • Tavoitteenamme ovat selkeät ja tehokkaat prosessit, jotka mahdollistavat joustavan ja nopean toiminnan

Osaaminen

 • Yrityksemme menestyksen perusta
 • Yrityksessämme tuetaan osaamista ja henkilökohtaista kasvua

Arvostamme henkilöstöämme

 • Tarjoamme alalla kilpailukykyisen ansion
 • Tiedotamme henkilöstöä säännöllisesti ja avoimesti