Chemigaten modifioitu tärkkelys palvelee luontoa

Tärkkelyspohjaiset sideaineet peittoavat ilmastovaikutuksiltaan synteettiset polymeerit.

— Uudella kuivamodifiointiprosessilla on voitu merkittävästi vähentää uusien tärkkelystuotteiden ilmastovaikutuksia. Märkämodifioituja tuotteita tarvitaan edelleen. Paperin ja kartongin valmistuksessa käytettävien yleisimpien synteettisten polymeerien hiilijalanjälki on moninkertainen verrattuna modifioitujen tärkkelysten hiilijalanjälkeen. 

Näin kertoo Chemigaten teknologiajohtaja Aki Laine, jonka mukaan viljelyn jälkeiseen ilmastokuormitukseen vaikuttavat tärkkelyksen prosessointiaste, prosessoinnissa käytettävät energianlähteet ja kemikaalit sekä kuljetukset.

—  Selvitetyt tärkkelyspohjaisten sideaineiden ilmastovaikutukset ovat merkittävästi alhaisempia kuin yleisimpien paperinvalmistuksessa käytettyjen synteettisten polymeerien vaikutukset, Laine esittelee.   

Kotimaisen tärkkelyksen hiilijalanjälki vaihtelee 500 grammasta 1 500 grammaan tuotekiloa kohti, mikä on tyypillinen taso kasviperäisille biotuotteille ja vähäinen useisiin vertailutuotteisiin nähden. Luvut selviävät Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimuksesta, joka kattoi tuotteiden koko elinkaaren aina raaka-aineen viljelystä lopputuotteisiin. Tavoitteena oli mitata, miten pitkälle ala on edennyt ponnisteluissaan hiilijalanjäljen pienentämiseksi, ja mihin toimiin sen kannattaa seuraavaksi ryhtyä.

Tutkimusta koordinoi elintarviketeollisuusliitossa toimiva tärkkelysteollisuusyhdistys, ja selvityksessä olivat mukana ohra- sekä perunatärkkelykset. Näiden ns. natiivitärkkelysten lisäksi selvitettiin Chemigaten kuiva- ja märkämodifioitujen tärkkelysten hiilijalanjälkeä.  

Elintarvikkeiden ainesosana toimimisen lisäksi tärkkelys on tärkeä raaka-aine paperi- ja pakkausteollisuudelle, jossa sillä voidaan korvata myös fossiilisia raaka-aineita.  Suurin osa, eli noin puolet tärkkelystuotteiden ilmastokuormasta syntyy ohran ja perunan viljelystä. Viljelyn aiheuttamat päästöt ovat kuitenkin vähentyneet olennaisesti erityisesti lannoitteiden valmistuksen kehittymisen myötä. Ilmastovaikutus on pienin perunan viljelyssä, koska sen tärkkelyssato on suuri eikä perunaa tarvitse kalkita yhtä paljon kuin muita kasveja.  

Tärkkelyksen hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää edelleen esimerkiksi parantamalla viljelyn satotasoa, kehittämällä teollisia prosesseja ja hyödyntämällä uusia energiaratkaisuja. Näihin toimiin suomalainen tärkkelysteollisuus on jo sitoutunut. 

Modifioidut tärkkelykset ja muut polymeerit

  • EDPLA:n tekemän tutkimuksen mukaan synteettisten polymeerien ilmastovaikutus
    on jopa kolminkertainen tärkkelysside- aineeseen TARANTULA 215 verrattuna
  • Uudella kuivamodifiointiprosessilla on voitu merkittävästi vähentää uusien tärkkelystuotteiden ilmastovaikutuksia.
  • Tärkkelysten modifiointiin käytettyjen kemikaalien osuus ilmastovaikutuksista on modifiointiprosessin vaikutuksia suurempi.
  • Chemigaten kationisointikemikaalin valmistuksen hiilijalanjälkeä pyritään vähentämään kolmanneksella vuoden 2020 aikana toteutettavilla energiainvestoinneilla.