Vastuullisuus

Kestävän kehityksen edistäminen on huolehtimista luonnonvarojen riittävyydestä, ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista. Se näkyy kaikessa liiketoiminnassamme ja luo kestävää kilpailukykyä sekä meille että asiakkaillemme.

Chemigate tarjoaa asiakkailleen luonnosta peräisin olevia tuotteita. Tärkkelyspohjaiset tuotteet, esimerkiksi paperiteollisuuden sideaineet ja pinnoitteet, ovat ekologisesti kestävä vaihtoehto öljypohjaisten raaka-aineiden korvaamiseen.

Kemianteollisuudelle yhteisiä vastuullisuuden alueita ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä läpinäkyvyys sidosryhmäviestinnässä. Alan yritykset tekevät vastuullisuustyötä tavoitteellisesti Responsible Care -ohjelman kautta.

Vastuullista toiminnallisuutta

Chemigate kantaa vastuuta tuotantoketjustaan niin, että kestävän kehityksen mukainen toiminta ja tuoteturvallisuus otetaan huomioon jo tuotekehitysvaiheessa.

Paperi- ja kartonkiteollisuudessa Chemigaten modifioiduilla tärkkelyspohjaisilla tuotteilla on useita myönteisiä ympäristövaikutuksia. Biopohjaisten polymeerien hiilijalanjälki on huomattavasti synteettisiä polymeerejä alhaisempi.

Chemigaten tärkkelyspohjaisilla vedenkäsittelytuotteilla korvataan synteettisiä flokkulantteja ja epäorgaanisia koagulantteja jätevesien ja lietteiden käsittelyssä.

Märässä päässä kationiset tärkkelykset sitoutuvat tehokkaasti anionisiin kuituihin vähentäen näin merkittävästi paperikoneiden jätevesikuormituksia ja pienentäen energiankulutusta. Liuosmuodossa toimitettavat kationiset, anioniset ja amfoteeriset fiksatiivit, ajettavuus- ja lujuuspolymeerit tehostavat prosessia ja parantavat raaka-ainehyötysuhdetta. Myös päällystyksessä tärkkelyksellä korvataan yhä enenevässä määrin synteettistä kemiaa.

Puhtaasti kotimaista ja vastuullisesti vierasta

Tärkkelyksen tuotantoketju on hyvä esimerkki kemianteollisuuden kierto- ja biotaloudesta, jossa prosessit ovat materiaalitehokkaita ja ympäristöystävällisiä.

Chemigaten Lapualla sijaitseva moderni kuivamodifiointilaitos mahdollistaa modifioitujen tärkkelysten tuottamisen huomattavasti aiempaa alhaisemmalla energiankulutuksella ja jätevesien määrällä märkämodifiointiprosessiin verrattuna.

Chemigaten käyttämistä pääraaka-aineista natiivit ohra- ja perunatärkkelykset hankitaan suoraan kotimaisilta yhteistyökumppaneilta. Puhtauden ja vastuullisuuden näkökannalta ne kuuluvatkin markkinoiden selkeään parhaimmistoon. Ohran ja tärkkelysperunan kasvatus työllistää Suomessa tuhansia viljelijöitä. Natiivi vehnätärkkelys hankitaan useasta lähteestä, vastuullisilta eurooppalaisilta toimittajilta.

Ennen kuin natiivin tärkkelyksen hankintapäätös tehdään, käydään Chemigaten vastuullinen toimintamalli läpi yhdessä toimittajan kanssa. Jos parantamista löytyy, tehdään se yhdessä. Tämä pätee aina, olipa kyseessä sitten kotimainen ohra tai thaimaalainen tapioka.

Kohti vastuullisempaa tulevaisuutta

Vastuullisuus on osa nykypäivän liiketoimintaa ja varsinkin suuryritysten raportointivelvoitteet ovat lisääntyneet. Monet yritykset raportoivat toimintansa kannalta olennaisista ympäristö-, ihmisoikeus-, henkilöstö- ja sidosryhmäasioista sekä eettisistä käytännöistään.

Chemigaten toiminta ja tuotteet täyttävät kaikki vaatimukset esimerkiksi seuraavien osalta:

  • Vastuullinen ja kestävä raaka-aineiden hankinta
  • Toimittajien liiketoimintaperiaatteet
  • Tuoteturvallisuus
  • REACH
  • Elintarvikekontaktikelpoisuus- ja muiden määräysten noudattaminen
  • Joutsenmerkki, EU-ympäristömerkki, Blue Angel -merkki
  • Allergeenit, raskasmetallit, kasvinsuojeluaineet, kosher, GMO, SVHC, CMR