Päällystystärkkelykset
Tarantula® & ChemCOAT

Chemigaten tuotepalettiin kuuluu modifioituja dekstriinejä, ja hapetettuja ja stabiloituja päällystystärkkelyksiä. Päämääränämme on jatkaa rajojen rikkomista synteettisten sideaineiden syrjäyttämisessä ja tarjota asiakkaillemme paitsi kustannustehokkaampia, niin myös ekologisesti kestävämpiä ratkaisuja.

Olemme olleet edelläkävijöitä monien uusien sovellusten kehittämisessä, aina kokonaistärkkelysmäärien ja loppukuiva-aineiden nostosta syväpainolaatuihin ja kationisiin päällystystärkkelyksiin. Kehitystyömme painottuu jatkossakin käytön ja annostelumäärien osalta kriittisiin ominaisuuksiin kuten kuiva-aineeseen, stabiliteettiin, ajettavuuteen, sidoslujuuteen sekä painettavuuteen.