Laatu ja ympäristö

Chemigate Oy:n tavoitteena on vastuullinen, ympäristön huomioiva ja turvallinen toiminta liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla.

Tuotteemme ovat uusiutuvia ja maaöljyriippumattomia, minkä ansiosta hiilijalanjälkemme on ylivoimaisen pieni.

Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme laatua, jotta ne vastaisivat asiakkaidemme tarpeita, joita pyrimme tunnistamaan säännöllisellä kommunikoinnilla asiakkaidemme kanssa.

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioissa sekä työhyvinvoinnissa. Seuraamme suorituskykyämme eri mittarein ja toteutamme ennaltaehkäiseviä, korjaavia ja suorituskykyä kehittäviä toimenpiteitä. Jatkuva parantaminen perustuu mm. säännölliseen ja systemaattiseen riskien ja vaarojen arviointiin sekä poikkeamatilanteiden analysointiin.

Tiedotamme tuotannon mahdollisista pidempiaikaisista keskeytyksistä asiakkaille välittömästi ja pyrimme kaikin keinoin varmistamaan tuotetoimitusten riittävyyden.

Ohjaamme asiakkaitamme ympäristönsuojelua edistäviin tuotevalintoihin ja neuvomme tuotteidemme oikeat käyttö-, kierrätys- ja hävittämistavat. Opastamme ja kannustamme koko henkilökuntaamme työskentelemään vastuullisella tavalla toiminnan laadun kehittämiseksi, ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palvelujamme. Tuotekehityksessä pyrimme tuotteisiin ja menetelmiin, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeita, ovat turvallisia käyttää, tukevat kierrätystä, perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja säästävät ympäristöä.

Tuotantomme ympäristövaikutuksia vähennämme pienentämällä syntyvän jätteen määrää ja päästöjä sekä tehostamalla raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien käyttöä.

Tuoteturvallisuuden varmistaminen on olennainen osa toimintaamme. Työturvallisuudessa tavoitteemme on nolla tapaturmaa, ja prosessiturvallisuuden avulla pyrimme välttämään onnettomuustilanteet. Noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja sopimuksia. Sitoudumme toteuttamaan asiakkaille annetut lupaukset.

Tiedotamme ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä säännöllisesti sekä ylläpidämme avoimia ja luottamuksellisia suhteita ympäröivään yhteisöön sekä muihin sidosryhmiin.

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan näitä periaatteita. Arvioimme toimittajien toimintatapoja auditointien avulla.

Yhtiön johto on sitoutunut noudattamaan laatu- ja ympäristöpolitiikan periaatteita ja varaa toteuttamiseen tarvittavat resurssit.