Ympäristö

Tuotteemme ovat uusiutuvia ja maaöljyriippumattomia minkä ansiosta hiilijalanjälkemme on ylivoimaisen pieni. Ottakaa meihin yhteyttä, mikäli haluatte keskustella työstämme jota olemme tehneet tuotteittemme hiilijalanjäljen ymmärtämiseksi ja parantamiseksi.

Ympäristöpolitiikka

Chemigate Oy:n tavoitteena on vastuullinen, ympäristön huomioiva ja turvallinen toiminta liiketoiminnan kaikilla osa-alueilla. Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintaamme ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusasioissa.

Tuotekehityksessä pyrimme tuotteisiin ja menetelmiin, jotka ovat turvallisia käyttää, tukevat kierrätystä, perustuvat uusiutuviin luonnonvaroihin ja säästävät ympäristöä.

Tuotantomme ympäristövaikutuksia vähennämme pienentämällä syntyvän jätteen määrää ja päästöjä sekä tehostamalla raaka-aineiden, energian ja muiden resurssien käyttöä.

Työturvallisuudessa tavoitteemme on nolla tapaturmaa. Noudatamme kaikkia toimintaamme koskevia paikallisia, kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja sopimuksia.

Tiedotamme ympäristö-, terveys- ja työturvallisuusasioiden kehittymisestä säännöllisesti sekä ylläpidämme avoimia ja luottamuksellisia suhteita ympäröivään yhteisöön sekä muihin sidosryhmiin.

Ohjaamme asiakkaitamme ympäristönsuojelua edistäviin tuotevalintoihin ja neuvomme tuotteidemme oikeat käyttö-, kierrätys- ja hävittämistavat. Opastamme ja kannustamme koko henkilökuntaamme työskentelemään vastuullisella tavalla ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi.

Edellytämme yhteistyökumppaneittemme noudattavan näitä periaatteita.

Yhtiön johto on sitoutunut noudattamaan ympäristöpolitiikan periaatteita ja varaa toteuttamiseen tarvittavat resurssit.