Chemigate Oy

Chemigate Oy on modifioituja tärkkelyspohjaisia side- ja liima-aineita tekniseen käyttöön valmistava ja myyvä suomalainen yhtiö. Keskeinen päämäärämme on palvella asiakkaitamme luonnosta peräisin oleviin raaka-aineisiin (tärkkelykset) pohjautuvilla, ekologisesti kestävillä vaihtoehdoilla, jotka täyttävät kestävän kehityksen korkeimmatkin vaatimukset.

Pääasialliseen asiakaskuntaamme kuuluu paperi- ja kartonkiteollisuus ja markkina-alueemme on modifioitujen tärkkelysten osalta Suomi, Ruotsi ja läntinen Venäjä sekä muiden tuotteiden osalta Eurooppa ja Aasia. Perustamme menestyksemme henkilöstömme vankkaan osaamiseen ja asiakkaidemme tarpeiden erinomaiseen tuntemukseen. Täytämme asiakkaidemme korkeatkin vaatimukset ja olemme kustannustasoltamme kilpailukykyinen organisaatio. Tuotannon hyvä logistinen sijainti markkina-alueeseemme nähden sekä tuotantoteknologian uudistaminen kuluvan vuoden aikana tukevat kasvuamme.

Keskeinen päämäärämme on toimia joustavasti käyttäen mahdollisimman laajaa tärkkelysraaka-ainevalikoimaa kulloinkin esille tulevien asiakastarpeiden täyttämiseksi. Chemigatella on vahvat kumppanuussuhteet vilja-, peruna- ja tapiokatärkkelyksien toimittajiin, joita ovat Altia Oyj ja Finnamyl-konserni Suomessa.

Panostamme kehitykseen täyttääksemme asiakaskuntamme tulevaisuuden tarpeet sekä vahvistaaksemme tuoteportfoliota myös muilla teollisuusaloilla, kuin paperi- ja kartonkiteollisuudelle suuntautuvilla tuotteilla. Tiivis yhteistyö VTT:n kanssa vahvistaa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaamme merkittävästi.