Arvot

Asiakaslähtöisyys

  • Tehtävämme on tunnistaa asiakkaan nykyiset ja tulevat tarpeet
  • Tuotteemme vastaavat asiakkaiden tarpeisiin

Luotettavuus ja avoimuus

  • Olemme luotettava kumppani sidosryhmille ja henkilöstölle
  • Olemme luotettava kumppani yhteiskunnalle ja lähiasukkaille
  • Toimintamme on laadukasta
  • Panostamme toimintojen turvallisuuteen
  • Yrityskulttuurimme perustuu avoimuuteen

Yrittäjyys ja innovatiivisuus

  • Yrityksessämme tuetaan henkilökohtaista vastuun ottamista kokonaisuudesta, kannustetaan luovuuteen ja tuetaan innovaatioita
  • Tavoitteenamme ovat selkeät ja tehokkaat prosessit, jotka mahdollistavat joustavan ja nopean toiminnan

Osaaminen

  • Yrityksemme menestyksen perusta
  • Yrityksessämme tuetaan osaamista ja henkilökohtaista kasvua

Arvostamme henkilöstöämme

  • Tarjoamme alalla kilpailukykyisen ansion
  • Tiedotamme henkilöstöä säännöllisesti ja avoimesti